Vaihe 3

Laskelmat

Laskelmat auttavat hahmottamaan liikeidean kannattavuutta, sekä ovat tärkeä osa rahoitusta haettaessa.

Suunnitelmista käytäntöön

Kannattavasti toteutettavissa oleva liikeidea ja huolellisesti tehty liiketoimintasuunnitelma ovat kaiken perusta haettaessa ulkopuolista rahoitusta uudelle yritykselle sekä mietittäessä onko liikeideasta oman toimeentulon turvaajaksi. Yrityksen perustaminen vaatii aina rahaa, eikä uusi yritys ala useinkaan heti tuottamaan runsasta kassavirtaa. Omat säästöt, muut tulot ja ulkopuolinen rahoitus tulevat mukaan kuvioon. Yritysneuvojamme neuvovat yrittäjää rahoitustarpeen arvioinnissa, laskelmien teossa sekä rahoitusmahdollisuuksien kartoituksessa.

Rahoitus/investointilaskelmassa lasketaan, minkälaisia kuluja yrittäjälle tulee ennen yrityksen perustamista. Yksi tällainen on esimerkiksi yrityksen perustamiskulu. On myös hyvä pohtia, tarvitseeko ostaa koneita, laitteita tai varastoa ennen aloitusta. Muista varata alkuun myös käyttöpääomaa, sekä miettiä oma toimeentulosi, jos yritys ei tuotakaan heti alkuun paljon tuloa.

Kannattavuuslaskelma hahmottaa yrittäjälle yrityksen kiinteitä kuluja, oman toimeentulon osuutta ja mahdollisia muita kustannuksia. Kannattavuuslaskelma näyttää paljonko yrityksellä tulisi olla liikevaihtoa kaikkien kulujen kattamiseen sekä yrittäjän omaan toimeentuloon.

Myyntilaskelmassa lasketaan kuinka paljon palveluita tai myyntiä tulisi olla, jotta saadaan kannattavuuslaskelman liikevaihtotarve täytettyä. Myyntilaskelmassa ja kannattavuuslaskelmassa otetaan huomioon aina arvonlisäverottomat hinnat. Myyntilaskelmaan otetaan huomioon yksittäiseen palveluun tai tuotteeseen kohdistuvat kulut, esim. tuotteen ostokulu tai palvelussa käytettävien materiaalien kustannukset.

Kassavirtalaskelma kertoo lukijalle aloituksesta kahdentoista ensimmäisen kuukauden kassavirran kuukausitasolla. Tavoitteena olisi arvioida myynnit kuukausitasolla sen mukaan, milloin ne tiliöityvät konkreettisesti yrityksen tilille, ei sille kuukaudelle, jolloin työ on suoritettu. Huomioi tässä laskutusaika ja asiakkaalle annettava maksuaika. Samoin tehdään kulujen kanssa, eli kulu sijoitetaan juuri siihen kuukauteen missä se lähtee yrityksen tililtä, ei sille kuukaudelle missä jotakin on ostettu. Näin saadaan tehtyä arvio kassan eli rahojen riittävyydestä. Tällä laskelmalla pystytään arvioimaan esimerkiksi alkurahoituksen riittävyys pidemmällä aikavälillä.

Tutustu myös Yritystulkki -palvelun rahoitusohjeisiin sekä laskelmien täyttöohjeisiin, ne löytyvät alta osiosta ”Oppaita ja hyödyllisiä linkkejä aloittavalle yritykselle”. Sieltä löydät muutakin hyödyllistä infoa ja linkkejä rahoitukseen liittyen. Suomen Uusyrityskeskusken sivuilta löytyy myös paljon tärkeää tietoa aiheeseen liittyen.