Kasvu ja kansainvälistyminen

Suomessa yrityksille on tarjolla monipuolisia kasvumahdollisuuksia, ja myös kansainvälistymiseen on saatavilla tukea ja rahoitusta.

Suomessa toimivien pk-yritysten osuus maamme viennin kokonaisarvosta on noin 14 prosenttia. Kasvumahdollisuuksia on siis vielä paljon ja kansainvälistymiseen löytyy hyvää tukea ja rahoitusta. Tarjolla on runsaasti erityyppisiä julkisia ja yksityisiä palveluita. Team Finlandin palvelut on suunniteltu vastaamaan erikokoisten, eri toimialoilla ja kansainvälistymisen eri vaiheissa olevien pk-yritysten tarpeisiin. Team Finland -verkoston kautta on saatavilla kohdemarkkinoiden tuntemusta sekä oikeita kontakteja kohdemaassa.

Saksa on tärkein tavaravientimaamme ja Ruotsi tulee tilastoissa kakkosena. Kauppakamareiden kansainvälistymispalveluihin kannattaa tutustua kauppakamari.fi -sivustolla ja Kauppakamaripalvelusta löydät myös hyviä oppaita kansainvälistymisen suunnitteluun.

Yrityksen vientivalmiudet

Viennin aloitukseen kannattaa ottaa mukaan asiantuntijoita jo suunnittelun aikaisessa vaiheessa. Omat vientivalmiudet ja mahdolliset lisäresursoinnin tarpeet kannattaa analysoida huolella. Ensivaiheen neuvoja eri etenemismahdollisuuksista kannattaa kysyä YritysLohjan asiantuntijoilta tai vaikkapa ELY-keskuksesta.

Vientikaupan kannattavuus on arvioitava huolellisesti, vaikka tuote olisikin valmis markkinoille ja kilpailukykyinen. Kohdemarkkinoilla menestymisen ratkaisee usein tuotteen tai palvelun hinta-laatu -suhde. Myös esimerkiksi tuotteen säilyvyydellä, asiakaspalvelun toimivuudella, kuljetuskustannuksilla, hyvällä huolto- ja takuuasioiden hoidolla on merkitystä. Kohdemaan kumppanuuksien laadulla ja luotettavuudella on suuri merkitys. Ulkomaankauppaan liittyy paljon sopimusasioita ja kansainvälistä juridiikkaa ja eri osapuolia voi olla vientiprosessin hoidossa useita. Sopimusasioissa on hyvä käyttää vientikauppaa tuntevia lakiasiantuntijoita. Pankit osaavat neuvoa vientikaupan rahaliikenneasioissa.

Tunne uusi markkina ja asiakkaat

Tuotteen tai palvelun myyntipotentiaalin selvittämiseksi voi olla paikallaan tehdä markkinatutkimus kohdemaassa. On tärkeää, että yritys tuntisi ulkomaisen kohdemarkkinansa ja potentiaaliset asiakkaansa mahdollisimman hyvin. Vientikaupan markkinakartoituksiin voi olla haettavissa julkista tukea, ja joskus kohdemaahan kannattaa jalkautua pidemmäksikin aikaa tutkimaan markkinaa ja kilpailutilannetta sekä solmimaan kumppanuuksia viennin valmisteluun. Yritykset etsivät tuotteelleen tai palvelulleen usein paikallistuntemuksen omaavan myyntiyrityksen tai -agentin kohdemaassa, jolloin markkinoiden seuranta, mainonta ja esimerkiksi viranomaisvelvoitteiden hoito sujuu kumppanin toimesta. Kohdemarkkinan mahdolliset rajoitteet sekä lait tulee näin myös otettua paremmin huomioon. Kumppaneiden löytämiseksi voi kääntyä esimerkiksi Kauppakamarin puoleen. Markkinoille meno voi tapahtua myös yhteistyössä muiden yritysten kanssa konsortiona. Digitaalisten tuotteiden ja palveluiden vientikauppa on yleensä huomattavasti helpompaa kuin muu kauppa, mutta samaa huolellisuutta tarvitaan kansainvälistymisen suunnitteluun.

Team Finlandin ja Suomen ulkomaanedustustojen kautta voi saada merkittävää apua ulkomaisen tahon taustojen selvittelyyn, jos kohdemaassa ei ole kumppania. Suomessa toimivia luottotietoyhtiöitä voi myös hyödyntää asiakkaan luotettavuuden selvittelytyössä. Remburssi, jossa ostajan pankki sitoutuu maksuun, on kansainvälinen ja turvallinen ulkomaankaupan maksutapa.

Yrityksen tukiorganisaatiot

Yritysten kansainvälistymisen tukemiseen on tarjolla runsaasti erilaisia julkisia rahoituspalveluja avustuksista lainoihin ja takauksiin. Julkiset rahoituspalvelut on koottu kattavasti Business Finlandin sivustolle.

Finnvera järjestää vientikaupan rahoituspajoja suorasta viennistä kasvua hakevalle ja rahoituskelpoiselle sekä vientiä suunnittelevalle pk-yritykselle. Vientikaupan rahoituspaja on suunnattu pk-yrityksen avainhenkilöille, jossa pk-yritys saa käyttöönsä työkaluja vientimyynnin kehittämiseen ja kasvattamiseen.

Finnvera voi myöntää myös vientitakuita. Vientitakuilla on mahdollista suojata viejä ulkomaankaupan riskeiltä. Takuut ovat usein tärkeitä yrityksille, joilla on kauppaan liittyviä suuria investointeja tai kaupassa on pitkät toimitusajat. Vientitakuita käytetään usein myös kaupoissa niihin maihin, joissa poliittinen tai taloudellinen tilanne on epävarma.

Exhibition Explorer -rahoitus on avustusta osallistumiseen kansainvälisille, Suomen ulkopuolella järjestettäville B2B-messuille. Rahoitus on tarkoitettu pk- ja midcap-yrityksille, jotka haluavat kasvattaa omien tuotteidensa tai palveluidensa vientiä.

Group Explorer -rahoituspalvelu on tarkoitettu yritysryhmille yhteisten liiketoimintamahdollisuuksien selvittämiseen kansainvälisillä markkinoilla. Rahoitusta on haettavissa 4‒10 tukikelpoisen yrityksen ryhmälle, jolla on merkittävää kasvupotentiaalia omaava yhteinen tarjoama tai vahva halu selvittää yhdessä tunnistettua liiketoimintamahdollisuutta.

Enterprise Europe Networkin ylläpitämästä Yrityskontaktipörssistä voit hakea esimerkiksi myyntikanavia, franchising-partnereita, alihankintaa tai vaikkapa kartoittaa mahdollisuuksia yhteisyrityksen perustamiseen.

Finnfund (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) on suomalainen kehitysrahoitusyhtiö, joka tarjoaa pitkäaikaisia investointilainoja ja riskipääomaa yksityisten yritysten hankkeisiin kehittyvissä maissa.

Nopef tukee pohjoismaisten pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) kansainvälistä kilpailukykyä tarjoamalla tukea pohjoismaisten ympäristö- ja kestävän kehityksen ratkaisujen demonstraatiohankkeisiin, laajentumiseen ja kasvuun maailmanmarkkinoilla.