Vastuuvapauslauseke

Yritysneuvonnan vastuunrajaus

YritysLohja – Lohjan Uusyrityskeskus oheispalveluineen tarjoaa yleisluonteista neuvontaa yrittäjille, yrityksille ja yrittäjiksi aikoville henkilöille. Julkisena palveluna tarjottu yleisneuvonta ei ole, eikä sen ole tarkoituskaan olla, lainopillista tai konsultoivaa, ehdottomia ohjeita antavaa tai ammatillisia ohjeita korvaavaa.

YritysLohja – Lohjan Uusyrityskeskuksen tarjoamaa neuvontaa käyttävien yrittäjien, yritysten tai yrittäjiksi aikovien henkilöiden ja YritysLohjan välille ei muodostu toimeksianto – tai muutakaan sopimusta. Neuvonnan sekä muiden esille nousseiden tietojen hyödyntäminen on täysin yrittäjän, yrityksen ja yrittäjäksi aikovan henkilön omalla vastuulla.

Tiedot Yrityslohja.fi -verkkosivustolla

Yrityslohja.fi – verkkosivustolla olevat tiedot on esitetty vain informatiivisessa tarkoituksessa ja sisältö on tarkoitettu ainoastaan yleiseksi ohjeistukseksi. Sivustolla esitetyt tiedot eivät ole välttämättä kattavia, täydellisiä, täsmällisiä eivätkä ajantasaisia. Yrityslohja ei vastaa mistään tämän sivuston sisällön oikeellisuudesta, järjestyksestä, ajantasaisuudesta tai täydellisyydestä. Yrityslohja.fi -verkkosivusto ei sisällä ammatillista tai oikeudellista neuvontaa (ota aina yhteyttä pätevään asiantuntijaan, mikäli tarvitset erityistä apua). Mikäli sivustolla olevaa informaatiota käytetään päätöksen tai toiminnan perusteena, lukija tekee sen omalla vastuullaan.

Yrityslohja ei ole vastuussa mistään vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat Yrityslohja.fi – verkkosivuston sisällöstä tai sen käytöstä tai siihen luottamisesta. Yrityslohja ei maksa vahingonkorvauksia tai muita kompensaatioita menetyksistä tai muista vahingoista, jotka aiheutuvat tämän verkkosivuston käytön johdosta tai sen sisältöön luottamisesta tai muista sivustoista, joihin tämä verkkosivusto on linkitetty.

Yrityslohja.fi -verkkosivustolta on pääsy kolmansien osapuolten verkkosivustoille linkkien kautta. Sivustolta löytyy vaihtelevasti myös kolmansien osapuolten videoita, webinaareja, uutiskirjeitä ja muita tiedonantoja. Yrityslohja ei ole tarkistanut, eikä hallinnoi tällaisia sivustoja tai aineistoja, eikä ole vastuussa mistään niiden sisällöstä tai mahdollisista ongelmista, jotka aiheutuvat linkitettyjen kolmansien osapuolten sivustojen tai aineistojen käytöstä.