Yrityskaupat

Yrityskauppa ei ole nopea prosessi. Oman yrityksen myynnin valmisteluun kannattaakin varata aikaa useampi vuosi.

Myy yritys

Oman yrityksen myyntiin liittyy useita eri tekijöitä; jäädään eläkkeelle, halutaan tehdä jotain muuta elämässä, halutaan perustaa uusi yritys ja myydä vanha pois tai kilpailija haluaa ostaa liiketoiminnan. On hyvä muistaa, että hyvin hoidetussa yrityksessä on aina rahan arvoista omaisuutta, mikä voidaan myydä liiketoimintakaupalla tai yrityskaupalla. Tärkeää olisi pitää yritys aina myyntikuntoisena, mutta jos mietit yrityksesi myymistä, niin varaa valmisteluun aikaa ainakin pari kolme vuotta. Yrityskauppa ei yleensä ole nopea prosessi.

Miten valmistaudun yrityksen myyntiin?

Yrityksen myyntiin on hyvä valmistautua hyvissä ajoin ja tehdä se yhdessä kokeneen asiantuntijan kanssa. Tärkeää on, että yrityksen asiat olisivat kaikilta osin aina myyntikunnossa, kirjanpito selkeää, sopimukset järjestyksessä ja ajan tasalla. Tuottava ja hyvin hoidettu yritys on aina houkuttelevampi ostokohde. Yrittäjän on hyvä muistaa, että tunnearvosta ostaja ei ole valmis maksamaan. Kaupan toteutumiseen on suurempi mahdollisuus, kun ostajalla on selkeä kuva ostettavasta kohteesta ja hintakin on hyvin perusteltu.

Yrityksen myynti saattaa olla yrittäjän elämän tärkein kauppa. Siksi siihen kannattaa käyttää aikaa ja yhteistyökumppaneita. YritysLohjan yritysneuvojat auttavat hahmottamaan minkälaisiin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota ennen yrityksen myyntiin laittamista.

Yrityksen arvon määrittäminen

Arvonmäärittelemiseen käytetään yleisesti kahta eri tapaa: yrityksen tuottoarvo sekä yrityksen velattoman omaisuuden arvo eli substanssiarvo. Tuottoarvo perustuu siihen, kuinka paljon yritys tulee tuottamaan uudelle omistajalle tulevaisuudessa. Tulevaisuutta arvioidaan tuloslaskelmien perusteella esimerkiksi 3-5 vuoden ajalta. Tällä saadaan määriteltyä yrityksen arvo. Ostajan kannalta on tärkeää, että tuottoarvo lasketaan tulevaisuuden luvuilla, koska ostaja ostaa tulevaisuutta.

Substanssiarvo on usein yrityksen minimihinta. Helpoin tapa sen laskemiseen on vähentää taseen viimeisestä luvusta kaikki velat. Lopputuloksena on yrityksen substanssiarvo. Tasetta voi tarkastella myös toisella tapaa substanssiarvon määrittelemiseksi. Yrityksen omapääoma lisättynä varauksilla pitäisi olla suunnilleen sama kuin äsken mainittu vähennyslaskun tulos. Lyhyesti substanssiarvo tarkoittaa siis yrityksessä olevaa omaa, velattoman varallisuuden määrää.

Hinta riippuu monesta eri tekijästä, kuten kaupan toteutustavasta, yrityksen tuotosta, varallisuudesta, tulevaisuuden näkymistä, sen hetkisestä kunnosta, sijainnista, tarvittavista muutoksista, toimialasta, rahoitusjärjestelyistä ja ostajasta. Oikea hinta on se, johon sekä kaupan osapuolet että rahoittaja ovat tyytyväisiä.

Yrityksen arvonmääritys kannattaa teettää vain sellaisella ammattilaisella, joka tekee yrityskauppoja käytännössä. Heillä on oikea tietämys, tuntemus ja kokemus, mitä yrityksestä vois kauppatilanteessa saada tai mitä siitä kannattaisi maksaa. YritysLohjan asiantuntijalistalta löytyy useita tähän sopivia asiantuntijoita.