Osta yritys

Uuden perustettavan yrityksen sijaan voi olla joskus järkevämpää aloittaa yrittäminen ostamalla markkinoilla jo toimiva yritys. Lohjan kokoisella paikkakunnalla on tilastojen mukaan vuosittain useampi sata yrityksen omistajaa, jotka olisivat valmiita myymään yrityksensä esimerkiksi eläköitymisen tai perhetilanteen muutoksen vuoksi.

Yrityksen ostajan muistilista

Ostajan kannattaa miettiä mm. seuraavaa:

  • Haarukoi ensin oma osaamisesi ja kiinnostuksen kohde
  • Selvitä rahoituksen mahdollisuus
  • Onko ostoon mahdollista saada joitakin tukia ja jos on, niin millä ehdoilla?
  • Ole rohkeasti yhteydessä sinua kiinnostaviin yrityksiin
  • Kauppakohteen myyntihintaa arvioitaessa huomioi mistä maksat ja kysy ammattilaiselta näkemys asiaan
  • Ota ammattilainen mukaan neuvotteluihin ja tekemään sopimuksia
  • Sitouta entinen omistaja olemaan mukana vielä oston jälkeen

Yrityskaupan valmistelussa tarvitaan lähes poikkeuksetta aina asiantuntijan tietotaitoa. Rahoitustapoja on monia ja nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että ostettava yritys maksaa itse tietyn ajan kuluessa kauppasumman takaisin uudelle omistajalle. Uusi yrittäjä saa heti tuloja ostamastaan yrityksestä, joten yrittäjän henkilökohtainen talouskin voi olla varmemmalla pohjalla verrattuna aloittavan yrityksen perustamiseen.

Yrityskauppoihin on saatavilla erityyppistä rahoitusta ja tukea

On hyvä selvittää yrityksen ostoon liittyvä rahoitus ennen ostotarjouksen tekemistä. Pääasiallinen rahoittaja yrityskaupoissa on usein ostajan oma pankki. Pankki voi hakea lainaan Finnveran lainatakausta. Finnveran takausosuus määritellään hankekohtaisesti, ja yleensä se on 50–80 % luoton tai muun rahoitussitoumuksen määrästä. Useimmissa tapauksissa tarvitaan vielä yrittäjän omarahoitusosuus, joka usein saattaa olla 20 %.

Rahoituksen kohteina voivat olla ostajat, kaupassa ostettava yritys tai kaupan järjestelyä varten muodostettu uusi yritys. Rahoittajan näkökulmasta yrityksellä tulee olla myönteiset tulevaisuuden näkymät uusien omistajien käsissä. Pankkilainaa maksetaan takaisin yrityksen kassavirralla. Kooltaan pienet yrityskaupat rahoitetaan tyypillisesti ostajan omilla varoilla ja pankkilainalla.

Pankkilainaa voidaan täydentää esimerkiksi muilla luotoilla tai myyjän järjestämällä rahoituksella, sekä lainatakuilla. Yrityksen ostajalta voidaan edellyttää vakuuksia omarahoitusosuuden osalta.

YritysLohjan yritysneuvojat voivat kertoa ajantasaista tietoa erilaisista tuista omistajanvaihdoksiin liittyen.

Jos yrityskaupassa ostetaan liiketoiminnan lisäksi yrityksen koneita tai kalustoa, niin lainan vakuudeksi voidaan sopia esimerkiksi tuotantokone.

Sukupolvenvaihdos tehdään liiketoimintakauppana tai vaihtoehtoisesti osakekannan tai yhtiöosuuden kauppana. Sukupolvenvaihdos voi toteutua myös lahjana. Sukupolvenvaihdoksessa on syytä selvittää huolellisesti verokysymykset.