Oppaita ja linkkejä

Täältä löydät hyödyllisiä oppaita ja linkkejä yrittämiseen liittyen niin aloittaville kuin jo toimiville tai kasvua hakeville yrityksille. Pyrimme päivittämään säännöllisesti ulkoisten sivustojen linkkejä aktiivisiksi.

Yrityksen tuet ja rahoitus

Lohjan kaupungin yritysten tukemisen periaatteet

Lohjan kaupunki on laatinut yritysten tukemisen periaatteet. Kyse voi olla sekä Lohjalle sijoittumista harkitsevasta yrityksestä tai vaihtoehtoisesti Lohjalla jo
toimivasta yrityksestä, jolla on iso investointi suunnitteilla.

Tutustu periaatteisiin

Luvat

Kilpailu- ja kuluttajaviraston ohjeita yrittäjille

Yrittäjänä sinun on hyvä perehtyä myös Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuihin, jotta osaat omassa toiminnassasi huomioida kuluttajansuojan periaatteet.

Tietoa ja ohjeita yrityksille

Yrityksen tuet ja rahoitus

ELY-keskukset

ELY-keskukset tukevat useilla eri rahoitusmuodoilla pienten ja keskisuurten yritysten kehittämis- ja investointihankkeita. Yritysten tukemisella kannustetaan yrityksiä uudistumaan ja tavoittelemaan kestävää kasvua ja tuottavuutta.

https://www.ely-keskus.fi/yrityksen-ja-yhteison-palvelut#Rahoitukset_avustukset_ja_korvauksethttps://www.ely-keskus.fi/yritysrahoitushttps://www.ely-keskus.fi/yrityksen-kehittamisavustushttps://www.ruokavirasto.fi/tuet/maaseudun-yrittajyys/maaseudun-yritystuet/

Yrityksen tuet ja rahoitusYrityksen tuet ja rahoitus

Business Finland

Business Finland tarjoaa rahoitusta tutkimukseen, tuotekehitykseen ja monenlaisiin liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Suuret yritykset ja tutkimusorganisaatiot voivat saada rahoitusta yhteisiin projekteihin pk-yritysten kanssa.

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus

Yrityksen tuet ja rahoitusYrityksen tuet ja rahoitus

Innovaatioseteli

Innovaatioseteli on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on uusi tuote- tai palveluidea, jolla on potentiaalia kansainväliseen kasvuun ja jonka eteenpäin viemiseksi yritys tarvitsee ulkopuolista osaamista. Innovaatiosetelin avulla voit hankkia asiantuntijapalveluita, jotka tuovat yritykseesi uutta, innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista.

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tutkimus-ja-kehitysrahoitus/innovaatioseteli

Yrityksen tuet ja rahoitusYrityksen tuet ja rahoitus

Finnvera

Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa. Finnveran rahoitus sopii useimmille toimialoille, mutta rahoituksessa on tiettyjä toimialarajoituksia. Finnvera voi rahoittaa tuotteiden valmistusta lainojen ja takauksien avulla. Finnvera voi osallistua käyttöpääoman rahoitukseen lainoin tai takauksin. Julkista vienninrahoitusta voi saada pääomatavaroiden sekä niihin liittyvien konsultti- ja suunnittelupalveluiden rahoittamiseen.

https://www.finnvera.fi/finnvera

Yrityksen tuet ja rahoitusYrityksen tuet ja rahoitus

Leader Ykkösakseli

Leader Ykkösakseli on paikallinen Leader -ryhmä, jolta voi hakea rahoitusta paikallisiin ja seudullisiin maaseudun kehittämishankkeisiin. Leader -tukea voivat hakea mikro- ja pienyritykset. Maatilat voivat hakea yritystukea maa- ja metsätaloustoiminnan ulkopuolisen toiminnan kehittämiseen.

https://www.ykkosakseli.fi/

Yrityksen tuet ja rahoitus

Pohjoismaiden Investointipankki NIB

Pohjoismaiden Investointipankki NIB Pohjoismaiden Investointipankki rahoittaa tuottavuutta parantavia ja ympäristölle hyödyllisiä hankkeita. Pankki tarjoaa asiakkaille pitkäaikaisia lainoja.

https://www.nib.int/nib-in-brief/pohjoismaiden-investointipankki

Yrityksen tuet ja rahoitus

Pääomasijoittajat ry

Pääomasijoittaminen on keino vauhdittaa yrityksen kasvua. Pääomasijoittamisen etuja muihin rahoitusmuotoihin nähden ovat muun muassa ammattimainen ote yrityksen kasvattamiseen sekä pääomasijoittajan yritykseen tuoma osaaminen ja kontaktit. Pääomasijoituksia tehdään sekä startupeihin että vakiintuneisiin kasvuyrityksiin.

https://paaomasijoittajat.fi/

Yrityksen tuet ja rahoitus

FiBAN – Enkelisijoittajat

FiBAN – Enkelisijoittajat (Finnish Business Angels Network ry) toimii valtakunnallisesti Helsingistä käsin. Enkelisijoittaja on yleensä yritykseen sen alkuvaiheessa sijoittava yksityishenkilö, joka sijoittaa omaa pääomaansa. Yleensä enkelisijoittaja on jo oman yrityksen myynyt henkilö, sarjayrittäjä, tai businessalan ammattilainen, joka haluaa auttaa uusia yrittäjiä pääsemään alkuun. Enkelisijoittajia on sekä aktiivisia, että passiivisia. Aktiiviset bisnesenkelit tuovat rahallisen pääoman lisäksi yritykseen osaamispääomaa ja toimivat yrittäjille mentorina.

https://fiban.org/ 

Yrityksen tuet ja rahoitus

Tesi

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on valtio-omisteinen pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa yrityksiin niiden kasvu- ja kansainvälistymisvaiheissa sekä yritysjärjestelyiden yhteydessä. Tesi on vähemmistösijoittaja ja omistus kohdeyrityksessä voi olla enintään 50 %.

https://www.team-finland.fi/team-finland-organisaatiot/tesi

Markkinointi ja myynti

Markkinointi ja myynti

Markkinoinnin avulla lisäät yrityksesi myyntiä ja kehität sen brändiä. Suunnitelmallisella myyntityöllä ja asiakaslähtöisyydellä menestyt kaupanteossa. Kehitä tuotteistasi kilpailukykyisiä ja markkinoi niitä tuotteen elinkaaren vaiheen vaatimalla tavalla. Varmista tuotteidesi saatavuus hyvällä logistiikalla ja oikeilla jakelukanavilla.

Määrittele yrityksesi tuotteille ja palveluille sopiva hintataso suhteessa omiin kustannuksiin, kilpaileviin tuotteisiin ja palveluihin. Hyödynnä yksikköhintojen määrittelyssä eri hinnoittelumenetelmiä. Hyvin organisoitu myynti, tarkat tehtävät ja toimintaohjeet, varmistaa resurssien järkevän käytön. Markkinoinnin ja myynnin kehittämiseen on saatavilla runsaasti kaupallisia palveluita ja oppaita.

Mainontaa sääntelevät esimerkiksi kuluttajansuojalaki, laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa ja kilpailulainsäädäntö.

https://www.suomi.fi/yritykselle/liiketoiminnan-kehittaminen/markkinointi-ja-myyntihttps://www.yritystulkki.fi/fi/alue/lohja/toimiva-yrittaja/myynti-ja-markkinointi/ https://www.yrittajat.fi/tietopankki/markkinointi-ja-myynti/  

Verkkokauppa

Verkkokauppa

Verkkosivuista pitää rakentaa houkuttelevat, mutta myös taustalla olevat prosessit pitää hallita. Verkkokaupan perustamisen eri osa-alueita ovat mm. verkkokaupan suunnittelu, ostokokemuksen rakentaminen, toimitus- ja maksutavoista sekä tietoturvasta huolehtiminen. Verkkokauppaa perustettaessa kustannuksia tulee verkkotunnuksen rekisteröinnistä, maksutapa- ja toimitussopimuksista, ylläpitokustannuksista sekä mahdollisista integraatioista ja ulkoisten palveluiden maksuista.

Esimerkiksi kaupallisen palvelutuottaja Mycashflown ilmaisten oppaiden avulla syvennät ymmärrystäsi menestyvän verkkokaupan rakentamisesta. Verkkokaupan perustajan opas tarjoaa arvokasta tietoa ja hyödyllisiä käytännön vinkkejä kaikille verkkokauppaa suunnitteleville ja verkkokauppaansa kehittäville kauppiaille.

https://www.paytrail.com/raportti/verkkokauppa-alustat-2023https://www.paytrail.com/raportti/verkkokauppa-suomessa-2023 https://tieke.fi/verkkokauppaopas/verkkokaupan-tietoturva/ https://www.ttl.fi/yrittajan-digitieto-opas-digiajan-yritykselle/teema-2-tekniset-ratkaisut/verkkokaupan-perustaminenhttps://www.mycashflow.fi/oppaat 

Tekoäly

Oikein käytettynä tekoälysovellukset voivat moninkertaistaa yrityksen tuottavuuden.

Tekoäly jäljittelee ihmisen oppimista, päättelyä ja ongelmanratkaisua. Kaupallisia tekoälysovelluksia on useita. Tekoälysovellukset.fi on kehittänyt tekoälysovellusten vertailutyökalun.

https://tekoälysovellukset.fi/

Rekrytointi ja koulutusRekrytointi ja koulutus

Jaksaminen ja hyvinvointi

Yrittäjän hyvinvointi on tärkeä osa yrityksen menestystä ja sen merkitys korostuu erityisesti silloin, kun on kyseessä yksinyrittäjä. Hyvinvointi käsittää fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin. Kaikki vaikuttavat yrittäjän jaksamiseen ja kykyyn suoriutua työtehtävistään. Jaksamiseen ja hyvinvointiin löytyy myös paljon apua.

Muistikirja työhyvinvoinnin tueksi

1 2 3 5