Skede 3:

Kalkyler

Kalkylerna hjälper med att uppfatta affärsidéns lönsamhet och är en viktig faktor vid sökande av finansiering.

Från planer till praktik

En affärsidé som kan genomföras på ett lönsamt sätt och en omsorgsfullt gjord affärsplan ligger till grund för allt då du söker extern finansiering eller funderar på om din affärsidé kan trygga din försörjning. Att starta ett företag kräver alltid pengar, och ett nytt företag kommer ofta inte genast att ge ett rikligt kassaflöde. Egna besparingar, andra inkomster och extern finansiering kommer med i bilden. Våra företagsrådgivare ger företagaren råd vid bedömning av finansieringsbehovet, upprättande av kalkyler och kartläggning av finansieringsmöjligheter.

I en finansierings- och investeringskalkyl beräknas hurdana kostnader företagaren får innan hen startar ett företag. Ett av dessa är bland annat kostnaderna för att starta ett företag. Det är också bra att fundera på om du behöver skaffa maskiner, anordningar eller ett lager innan du inleder din verksamhet. Kom ihåg att i början reservera även rörelsekapital och att tänka ut din försörjning, om företaget inte genast ger vinst.

En lönsamhetskalkyl tolkar för företagaren fasta kostnader, andelen av egen försörjning och eventuella andra kostnader. En lönsamhetskalkyl uppvisar hur stor omsättning företaget borde ha för att täcka alla kostnader och företagarens egen försörjning.

I en försäljningskalkyl beräknas hur många tjänster eller hur mycket försäljning som borde finnas för att omsättningsbehovet i lönsamhetskalkylen ska uppfyllas. Försäljnings- och lönsamhetskalkylen tar alltid hänsyn till priser exklusive mervärdesskatt. I försäljningskalkylen beaktas de kostnader som inriktas på en enskild tjänst eller produkt, såsom anskaffningskostnaderna för produkten eller kostnaderna för de material som används i tjänsten.

En kassaflödeskalkyl beskriver på månadsnivån kassaflödet för de tolv första månaderna räknade från inledningen. Målet skulle vara att beräkna försäljningar på månadsnivån enligt när de konkret konteras till ett företags konto, det vill säga för den månad då arbetet har utförts. Här ska du beakta faktureringstiden och den betalningstid som ges åt kunden. Detsamma görs med kostnaderna, det vill säga en kostnad placeras i den månad då det överförs från ett företags konto, inte i den månad då något har upphandlats. På detta sätt kan man göra en uppskattning av hur kassan, det vill säga pengarna räcker till. Med hjälp av denna uppskattning kan man till exempel beräkna hur den inledande finansieringen räcker till på lång sikt.