Startpeng

Startpeng är ett behovsprövat bidrag som beviljas av AN-byrån och är avsedd för en nybörjarföretagare. Kom ihåg att söka startpeng innan du startar ett företag. Om du är deltidsanställd företagare och övergår till heltidsanställning ska du söka startpeng innan ditt arbetsförhållande upphör. Behandlingstiden är minst två veckor. Startpengen är ett stöd för den som blir företagare på heltid för att bidra till den egna försörjningen. Under startpengen kan man förutom några undantag inte få några andra bidrag eller inkomst från någon annanstans än från den egna affärsverksamheten. Startpengen söks i e-tjänsten hos AN-byrån. Till ansökan ska bifogas bland annat affärsplanen, fyra olika slags kalkyler, en avsiktsförklaring om en hyreslokal om en sådan behövs, CV, till exempel ett lånelöfte om extern finansiering eller ett foto av saldot på bankkontot som bevis för självfinansieringsandelen.

Som arbetslös arbetssökande kan du också inleda företagsverksamhet med fyra månaders försökspenning vars storlek motsvarar din arbetslöshetsersättning. Fråga alltid först din egen rådgivare på AN-byrån om detta alternativ.