Fungerande och växande företag

Behöver du stöd för att utveckla eller växa ditt företags verksamhet? Vår avgiftsfria rådgivningstjänst erbjuder sakkunnig hjälp för daglig verksamhet.

Skicka en kontaktförfrågan Boka tid

Stöd för daglig verksamhet

Planerar du att utveckla eller växa ditt företags verksamhet? FöretagsLojo erbjuder personliga och avgiftsfria rådgivningstjänster. Vi kan tillsammans kartlägga situationen med ditt företag och utvecklingsmöjligheterna för verksamheten. Vi ger dig råd vid många frågor som gäller investering och finansiering. Utöver våra rådgivare har vi ett omfattande expertnätverk som består av privata företagstjänster, mentorer och sakkunniga i offentliga stödorganisationer.

Stöd för daglig verksamhet

Planerar du att utveckla eller växa ditt företags verksamhet? FöretagsLojo erbjuder personliga och avgiftsfria rådgivningstjänster. Vi kan tillsammans kartlägga situationen med ditt företag och utvecklingsmöjligheterna för verksamheten. Vi ger dig råd vid många frågor som gäller investering och finansiering. Utöver våra rådgivare har vi ett omfattande expertnätverk som består av privata företagstjänster, mentorer och sakkunniga i offentliga stödorganisationer.

Utveckling av företag

Att utveckla ett företag är en konstant process som beror på bland annat växande kundrelationer. Då och då lönar det sig att titta närmare på företagets verksamhetsformer, produkter eller tjänster samt kvalitet och lönsamhet.

Läs mer

Kunnande och arbetskraft

Alla företag – oberoende av verksamhetsområde – borde ha som mål att utvecklas till en lockande arbetsplats. Detta gäller såväl nya anställda som processen för att hitta den person som fortsätter en pensionerande företagarens verksamhet.

Läs mer

Finansiering och stöd

Att starta ett företag kräver alltid pengar, och det behövs tilläggsfinansiering för utveckling av verksamheten och investeringar. En viktig stöttepelare för företagets tillväxt är en välplanerad finansieringsbana.

Läs mer

Marknadsföring och försäljning

FöretagsLojo rådar företag till att utveckla sin egen marknadsföring och försäljning. Ofta är det bra att med experter diskutera en uppgiftshelhet som anses vara betydlig för företagets affärsverksamhet – särskilt då det är dags att förnya sig.

Läs mer om marknadsföring

Tillväxt och internationalisering

Andelen av små och medelstora företag verksamma i Finland utgör cirka 14 procent av vårt lands exportvärde. Det finns alltså ännu gott om tillväxtmöjligheter, och det finns bra stöd för internationalisering och finansiering.

Läs mer

Upphandlingar och konkurrensutsättningar

Genom att delta i konkurrensutsättningar inom den offentliga sektorn kan ett företag hitta nya kundrelationer och partnerskap. Volymen för offentliga upphandlingar i Finland är 30–40 euro per år.

Läs mer

Företagets ekonomiska skick och problemsituationer

Det lönar sig att i god tid söka hjälp till ett företags ekonomiska problem som håller på att växa. Hjälp finns alltid tillgänglig. Man blir ofta medveten om en försämrad situation i diskussioner med bokföraren, och senast då ska företagsledningen reagera.

Läs mer