Marknadsföring och försäljning

Systematiskt och kundorienterat försäljningsarbete och konkurrenskraftiga produkter är en förutsättning för att hålla sig på marknaden. Lyckad marknadsföring stärker även ett företags varumärke.

FöretagsLojo rådar företag till att utveckla sin egen marknadsföring och försäljning. Ofta är det bra att med experter diskutera en uppgiftshelhet som anses vara betydlig för företagets affärsverksamhet – särskilt då det är dags att förnya sig.

Med hjälp av marknadsföring ökar ett företag sin försäljning och stärker sitt varumärke och sin ställning på marknaden. Systematiskt och kundorienterat försäljningsarbete och konkurrenskraftiga produkter är en förutsättning för att hålla sig på marknaden. Lyckad marknadsföring stärker även ett företags varumärke. Med bra organisering av försäljningsarbete kan man optimera användningen av resurserna. Produkter och tjänster har ofta sin egen livscykel på marknaden, varför ett företag ska ha en förmåga att förnyas och att utveckla sitt urval. Utöver egna produkter och tjänster ska man också fästa uppmärksamhet vid bra logistik och rätta distributionskanaler.

Kundrelationer och marknaden

Inom marknadsföring och försäljning innebär kundsegmentering att ett företag delar upp sina kunder i olika slags målgrupper. Då ska man ta hänsyn till olika kunders egenskaper med deras behov, betalningsförmåga, preferenser och beteende. Segmenteringen bidrar till att skapa inriktade marknadsförings- och försäljningsaktiviteter. I kundgruppering används till exempel åldersstruktur, kön, preferenser och beteende samt köpvanor. På så sätt kan ett företag känna igen de mest lönsamma och potentiella kundgrupper och resursera sitt försäljningsarbete enligt det. Med hjälp av kundsegmenteringen kan ett företag också känna igen nya möjligheter och utveckla nya produkter och tjänster.

Det lönar sig att ständigt följa med marknaden och konkurrenssituationen. På marknaden finns lämpliga digitala tjänster för detta. Ett företag kan använda massor med olika slags marknadsföringsmedel, och oftast är det vettigast att samtidigt utnyttja flera olika medel med hänsyn till resurserna. Ett företag kan marknadsföra sina produkter och tjänster i olika kanaler som i radio och tidningar samt på webbplatser eller i sociala medier. Relationsmarknadsföring som genomförs med hjälp av evenemang, seminarier eller kundmöten kan också vara ett fungerande sätt.

Kundhantering omfattar utöver uppföljning av lönsamhet och möjligheter även riskhantering för kundrelationer. Ekonomiska risker gäller kundernas betalningsförmåga, och till exempel kvalitativa risker förknippas med kundernas eventuella missnöje och reklamationer. Risker som gäller konkurrens förknippas däremot med förlorande av kunder till konkurrenter på grund av lägre priser, bättre villkor eller mer innovativa lösningar. I bland kan kundrelationer bero på omständigheter som gäller ett företags hållbarhet och miljöärenden.

Störningar som gäller kundernas betalningsförmåga kan ha dramatiska konsekvenser för ett företag, varför det lönar sig att följa med betalningsbeteendet och -förmågan hos företagen som är kunder eller samarbetspartner. Ju högre värde ett avtal har, desto mer motiverat är det också att utreda ett målföretags kreditbetyg.

Kommersiella aktörer som Suomen Asiakastieto Oy och Dun & Bradstreet Finland Oy uppdaterar en protestlista som kan beställas exempelvis på webbplatsen Kauppalehti.fi. På protestlistan ser du vilka företag som satts under protester och på så sätt minskar risker för kreditförlust i din affärsverksamhet. I Kauppalehtis avgiftsfria företagssökning kan du utöver basuppgifterna också köpa mer omfattande analysrapporter om företag. Till exempel indrivnings- och kredithanteringsföretaget Intrum ger tjänster som innehåller information om företags betalningsbeteende. Den som använder tjänster virallinenlehti.fi kan lätt plocka nyttiga anmälningar och uppgifter om till exempel konkurser och företagssaneringar. Även Insolvensregistret innehåller uppgifter om insolvens från konkurs- och företagssaneringsregistret.

Digitalisering och AI

Det lönar sig att ta hänsyn till möjligheter att utnyttja digitalisering och artificiell intelligens när man uppdaterar ett företags affärsplan. Nuförtiden är utvecklingen av teknologier och programvaror så snabbt att det lönar sig att företagsledningen konsulterar experter för att hitta optimala lösningar. Genom FöretagsLojos expertnätverk kan du hitta till exempel en bra utvecklingspartner.

Digitaliseringen har förändrat flera processer inom affärsverksamheten och ökat effektiviteten. Den har haft med sig nya möjligheter att skapa kundrelationer och att förbättra kundupplevelsen. Näthandel, marknadsföring på sociala medier, olika sätt att dra nytta av kunddata, chattar, bloggar, poddar och kundservicebotar har kommit för att stanna. Digitaliseringen har starkt förändrat också produktionsprocesser, logistik och dataförvaltning inom företagsledningen till stöd för beslutsfattandet. Det ökade utnyttjandet av digitaliseringen är för många företag en förutsättning för tillväxt. Som ny teknologi håller också artificiell intelligens tydligt på att komma till hjälp för företag.

Näthandel är nuförtiden en viktig försäljningskanal för många företag. Användning av nätbutiker i stället för traditionella funktioner har blivit vanligare både inom detaljhandel och grosshandel. Webbutikverksamheten har särdrag som reglering. Inom näthandel ska ett företag till exempel följa bestämmelser för distansförsäljning som gäller uppgifter som anges på en webbutik, orderbekräftelse eller avbeställningar. Det finns bra guider och konsulttjänster för att grunda en butik på nätet. Det är också möjligt att köpa en färdig nätbutik.

Datadriven försäljning eller analysbaserad försäljning utnyttjar insamlat data och analyser för att effektivera försäljning. Försäljningsmetoden bygger ofta på ett företags kundvårdssystem (CRM) med hjälp av vilken man kan känna igen potentiella kunder, personifiera kommunikation och anbud samt utveckla kundservice. Datainsamling, data och rapportering kan automatiseras med hjälp av verktyg som stöder affärsverksamhetsmässig intelligens (BI) och genom artificiell intelligens. Datadriven försäljning ersätter inte växelverkan mellan människor i en försäljningsprocess. Den kan dock skapa mervärde genom att effektivera försäljarnas arbete.

AI-appar som härmar den mänskliga inlärningen, slutledningen och problemlösningen kan mångdubbla ett företags produktivitet, om de används rätt. Exempelvis AI-baserade chatboten Chat GPT kan bidra till att skapa marknadsföringsinnehåll eller bland annat produktbeskrivningar till en webbutik. Den kan till exempel posta innehåll i sociala medier. Artificiell intelligens kan svara på e-postfrågor som liknar varandra med till exempel produktbeskrivningar eller svara kunder som en bot på en webbutik. Det finns flera AI-appar på marknaden, och det lönar sig att bekanta sig med deras egenskaper och att jämföra dem.

Prissättning och konkurrenskraft

Prissättning är en avgörande faktor i ett företags lönsamhet. En lämplig prisnivå för olika slags kunder ska fastställas för ett företags produkter och tjänster i förhållande med konkurrerande produkter och tjänster samt egna kostnader. Då marknadssituationen förändras är man ofta tvungen att ändra på prissättningen. Det finns olika slags prissättningsmetoder, och på marknaden finns guider och utbildningar som handlar om dem. Vid planering av prissättningsstrategi kan du också dra nytta av experter specialiserade på prissättning.

Allmännaste prissättningsstrategier omfattar kostnadsbaserad prissättning, konkurrensbaserad prissättning, premium-prissättning och segmenterad prissättning. Omfattande marknadsundersökning och analys behövs ofta som grund för prissättningsarbetet. Ett företags varumärkesimage kan även påverka prissättning av produkter och tjänster. Man kan eventuellt söka bidrag för marknadsundersökningar och expertservice inom prissättningsstrategier, till exempel när det gäller internationalisering. Det lönar att sig att diskutera utvecklandet av ett företag med experterna vid FöretagsLojo.

En fast del av prissättning utgörs av produktifiering av produkter och tjänster. På så sätt planeras tjänste- eller produkthelheter som ska prissättas. Så kan man göra helheter som är lättare för en kund att köpa. Dessutom kan man sälja större helheter i stället för enskilda tjänster eller produkter. I produktifieringen ska man vara noggrann med prissättningen så att man inte prissätter helheter för förmånliga.

Hållbarhet

Hållbarhet är nuförtiden något som många företagare har i minnet – och inte utan skäl. Utöver att konsumenter uppskattar hållbara aktörer förväntar även samhället av företag en aktiv roll som aktörer inom hållbar utveckling. Beroende på företag och verksamhetsområde kan hållbarhet innebära många olika slags åtgärder inom flera olika delområden inom verksamheten. Det lönar sig att betrakta hållbarhet som konkurrensfördel och snart som en förpliktande del av all företagsverksamhet.

Hållbarhet är viktigt för ett företags framtid, eftersom den förknippas oskiljaktigt med lönsamhet och konkurrenskraft. Hållbara arbetsformer ger ofta på kort eller lång sikt tydliga kostnadsfördelar till exempel i energieffektivitet. Hållbarheten hjälper ett företag att minska sina risker (såsom risker för rykte, påföljder eller miljö) och att känna igen nya möjligheter som nya marknader, kunder och innovationer till exempel inom cirkulär ekonomi. Etiska och miljövänliga arbetsformer hjälper ett företag att på ett positivt sätt stå ut bland sina konkurrenter.

Ett företags intressegrupper förutsätter allt hållbarare verksamhet av företag. Utöver kunder omfattar intressegrupper till exempel investerare, finansiärer, anställda, leverantörer, underleverantörer, myndigheter och samhället. Det lönar sig att företag fäster uppmärksamhet vid hållbarheten i värdekedjans alla faser, eftersom framskridandet av EU:s företagsansvarsdirektiv för inom de närmare åren med sig nya skyldigheter även för finländska företag. Hållbarhetsbestämmelserna som blir strängare gäller med entreprenadskedjor även små och medelstora företag.

Hållbarhet är viktigt för ett företags samhälleliga inflytande, eftersom den hjälper samhället att främja hållbar utveckling och kontroll över klimatförändringen. Med sin egen verksamhet och sitt samarbete med andra aktörer kan företag förstärka sina internationella och nationella hålbarhetsmål som FN:s mål för hållbar utveckling och klimatavtalet från Paris. Ärlig bedömning och regelbunden uppföljning av den egna företagsverksamhetens hållbarhet med hjälp av olika slags mätare är viktigt. Du kan och det lönar sig att du öppet berättar för kunder om utveckling av hållbarhet. Det finns mycket information och guider om hållbarhet, och du sätter igång genom att läsa innehållet av länken nedan. Du hittar snabbast de guider och länkar som handlar om hållbarhet genom att välja ”företags hållbarhet” i menyn på den sida som öppnas.