Så här startar du ett företag

När du håller på att starta ett företag lönar det sig att ta reda på alla viktiga ärenden. Här finns några steg mot företagsamhet och startandet av ett företag.

1. Välj företagsform

Att välja företagsmodell eller bolagsform är en väsentlig del av etableringsprocessen. I beslutet ska beaktas flera olika ärenden som bland annat gäller juridik, beskattning eller finansierbarhet. Det lönar sig att prata med vår företagsrådgivare om att välja den företagsform som passar just dig.

Att verka som lättföretagare är det enklaste sättet att inleda sin företagsverksamhet. Det är lämpligt för de företagare som säljer sitt eget kunnande. Observera här att det finns många olika sätt att verka som lättföretagare.

En firma passar bra till de företagare som säljer sitt eget kunnande och vars företagsverksamhet sannolikt inte växer till att sysselsätta flera personer.

Ett aktiebolag är en fungerande företagsform då det finns flera grundare eller företaget har anställda, företaget siktar på tillväxt, har ett stort finansieringsbehov eller deras ansvarsområden och risker är stora.

2. Kom ihåg att söka stöd för nybörjarföretagaren

Nybörjande företagare kan söka flera olika offentliga stöd. Det lönar sig att bekanta sig med stödmöjligheter och -villkor redan innan du startar ett företag, eftersom de kan påverka företagets kalkyler eller möjlighet att få stöd. Detta påverkar också egen ekonomi. Bekanta dig också med olika finansieringsalternativ då du kartlägger din första finansiering.

3. Registrera ditt företag i handelsregistret och i Skatteförvaltningens register

Om du söker startpeng, registrera ännu inte ditt företag. Före detta behöver du ett beslut om startpeng.

Gör en etableringsanmälan i registret för företags- och organisationsdatasystemet (YTJ). På så sätt får du ett eget FO-nummer för ditt företag. FO-numret behövs på flera ställen där du sköter ärenden. På samma portal kan du också föra ditt företag i skattemyndighetens register.

4. Öppna ett företagskonto hos en bank

Du behöver ett företagskonto för penningrörelsen i ditt företag. Samtidigt kan du också ta i bruk andra banktjänster.

5. Ta hand om företagarens försäkringar

Den viktigaste försäkringen är företagarens pensionsförsäkring (FöPL-försäkring) som innebär gällande social trygghet för företagaren. Det lönar sig också att fundera på olycksfallsförsäkring, eftersom företagaren är företagets viktigaste anställda. Försäkringen skapar trygghet då en olycka eller sjukdom avbryter företagsverksamheten. Vi rekommenderar att du också tänker på ansvars- och rättsskyddsförsäkringar.

6. Ta kontroll över ekonomiärenden i företaget

Grundläggande färdigheter inom ekonomiförvaltning omfattar bland annat uppföljning av ekonomi och kundfordringar, effektiv fakturering, prognoser över kassaflöde samt uppföljning och anmälning av lagstadgade kostnader. På marknaden finns bra verktyg för ekonomiuppföljning. Ofta är det dock lättast och säkrast att för företaget söka en bra revisionsbyrå som hjälper företagaren att sköta ekonomiärenden och myndighetsanmälningar på korrekt sätt och i tid.

7. Sök finansiering vid behov

Rätt slags finansiering stöder företagsamheten. Det är bra att planera finansieringen tillsammans med till exempel en egen revisionsbyrå. Priset på finansieringen måste relateras till den nytta som du drar av den. Exempelvis med rörelsekapitallån kan du minska de risker som säsongvariationen orsakar. Med lånen kan du också finansiera nya investeringar efter att företaget ordentligt har satt i gång och kan uppvisa regelbundna inkomster för finansiären.

Företag kan också söka olika slags företagsstöd som påverkas av affärsverksamhetens natur, läge och investeringens kvalitet.