Lohja myönsi ensimmäisen investointituen

Lohjan kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 21.8.2023 yritysten investointien tukemisen periaatteet. Periaatteilla pyritään edistämään Lohjan veto- ja pitovoimaa sekä kehittämään yritysten elinvoimaisuutta.

Lohjan kaupunginhallitus käsitteli joulukuussa ensimmäisen hakemuksen. Valon koneella on käynnissä historian suurin investointi, 14,5 miljoonaa euroa. Hanke sisältää uusien tehdashallien rakentamisen ja tuotannon keskeisten koneiden hankinnat ja uusimiset.

Valon Kone on ollut Lohjan suurimpia yhteisöveron maksajia jo pitkään. Vuonna 2022 yhtiö maksoi yhteisöveroa 1,6 miljoonaa euroa, vuonna 2021 1,9 miljoonaa euroa ja vuonna 2020 1,3 miljoonaa
euroa.

Tehdaslaajennuksen osalta Valon Koneella oli vaihtoehtoina Suomi ja Kanada. Investoinnin takaisinmaksukyky, yritysten tulevaisuudennäkymät, hyvä seutukuntayhteistyö ja pienen maan ketteryys ratkaisivat, että investointi saatiin Suomeen Lohjalle.

Valon Kone Oy:n investointiavustushakemusta käsitellessään kaupunki menetteli de minimis-tukea koskevien menettelysäännösten ja kaupungin yritysten investointien tukemista koskevien periaatteiden mukaisesti. Kaupunginhallitus päätti myöntää 200 000 euron tuen Valon Kone Oy:n investoinnille.

Lohjan kaupungin investointituki on kuntien joukossa ainutkertainen tukimuoto. Investointiavustuksen hakuaika on jatkuva eli tiettyä hakuaikaa ei ole.

YritysLohjan nettisivuilla on kattava tietopaketti eri organisaatioiden rahoitusinstrumenteista. Tietoa löytyy aloittavien ja toimivien yritysten sivuilta ”rahoitus ja tuet” -osuudesta. Tutustu myös uuteen rahoitusanalyysiin, joka yritysten tietojen perusteella kertoo, mitkä rahoitusinstrumentit ovat mahdollisia yritykselle. Pääset tutustumaan rahoitusanalyysiin täältä.