Kehittämisavustukset haettavissa Uudellamaalla

Yritysten Kehittämisavustusten haku Uudellamaalla on käynnistynyt ja vuoden ensimmäinen hakujakso kestää 23.2.2024 asti.

Yrityksen kehittämisavustus

Tukea voidaan myöntää aineellisiin tai aineettomiin investointeihin sekä muuhun merkittävään kehittämiseen. Kehittämiskohteita voivat olla esimerkiksi kansainvälistyminen, ulkomaan messut, tuote- ja palvelu-, tai menetelmäkehitys, hankkeiden valmistelutyö ja liiketoimintaosaamisen kehittäminen. Tuen piiriin voidaan sisällyttää asiantuntijakustannuksia, raaka-ainemenoja sekä oman henkilökunnan kehittämistyöhön liittyviä palkka- ja matkakuluja. Myönteisen tukipäätöksen saaneelle hankkeelle voidaan yleensä maksaa ennakkomaksuna 30 % hankkeen kokonaiskustannuksista, mikä helpottaa yrityksen talouden hallintaa.

Kehittämisavustuksella tuettaviin toimenpiteisiin ja tuen myöntämiskriteereihin sekä vuonna 2024 avautuvien hakujen aikatauluun voi tutustua tarkemmin ELY-keskuksen sivuilla. Tukihakemus tehdään EURA 2021 -palvelussa (eura2021.fi). Hakemusten käsittelyssä on tällä hetkellä ruuhkaa, joten tukipäätöstä voi joutua odottelemaan pidempään.

Uusi TKI-rahoitus alle 5-vuotiaille yrityksille

Vuoden 2024 alussa avattiin uusi ELY-rahoitushaku tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa varten (TKI). Rahoitusta voivat hakea alle 5-vuotiaat Etelä-Suomen alueella toimivat pienyritykset.

Tukikelpoisia yrityksiä ovat ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja tutkimuslaitosten TKI-hankkeissa mukana ollut tai niissä parhaillaan mukana oleva pieni yritys. Aloittamisvaiheessa olevan, alle viisivuotiaan yrityksen, ei kuitenkaan tarvitse vielä olla mukana edellä mainituissa verkostoissa tukea haettaessa.

Yrityksen on mahdollista saada ennakkomaksuna 30 % hyväksytyn hankkeen kokonaiskustannuksista, mikä on pienelle yritykselle tärkeä taloudellinen helpotus. TKI-rahoituksen tämänhetkinen hakemusten käsittelytilanne mahdollistaa päätöksen saamisen noin 2-3 kk:n kuluttua hakemuksen jättämisestä. Tukihakemus tehdään Aluehallinnon asiointipalvelussa.

Ennen hakemuksen jättämistä on suositeltavaa tutustua ELY-keskuksen nettisivuilta löytyviin rahoituslinjauksiin (merkittävyyden arviointikriteerit).