Yrityksen talouskunto ja ongelmatilanteet

Mahdollisten talousongelmien ilmetessä korjaavia toimenpiteitä kannattaa lähteä tekemään heti. YritysLohjan neuvojat auttavat sinua tilannekuvan selvittelyssä ja löytämään oikean polun eteenpäin.

Toimenpiteitä on tehtävä ripeästi

Apua yrityksen kasvamassa oleviin talousongelmiin kannattaa hakea ajoissa ja apua on aina saatavilla. Heikkenevään tilanteeseen havahdutaan usein oman kirjanpitäjän kanssa käydyissä keskusteluissa ja viimeistään silloin yrityksen johdon tulee reagoida. Yrityksen kannattavuuden ja maksuvalmiuden heiketessä tervehdyttäviä toimia on lähdettävä tekemään ripeästi, jotta tilanne ei eskaloidu pahemmaksi. Päätökset tervehdyttämistoimenpiteistä tulee tehdä oikean tiedon pohjalta ja usein asiantuntijoista on tässä apua. YritysLohjan neuvojat auttavat tilannekuvan selvittelyssä ja löytämään oikean polun eteenpäin.

Yrityksen kassan ja likviditeetin suojelu on ehkä keskeisimpiä tavoitteita ryhdyttäessä tervehdyttämään yritystä, sillä se turvaa jatkuvuuden. Yrityksen tervehdyttämistoimenpiteet voivat olla monesti rankkojakin, joten yrittäjän oma jaksaminen on myös otettava huomioon. Työ vaatii sisua ja sitkeyttä – monista saavutetuista asioista voi joutua luopumaan, jotta yritys selviää.

Yrittäjän talousapu

Yrittäjän talousapu on maksuton palvelu, joka tarjoaa luottamuksellista ja asiantuntevaa neuvontaa yrityksen talous- ja maksuvaikeuksissa. Tarjolla on puhelinpalvelu sekä henkilökohtaista tukea läheltä yrittäjän asuinpaikkaa. Yrittäjän talousavun neuvojat ovat yrityksen talouden ja tervehdyttämisen asiantuntijoita. Valtakunnallinen puhelinneuvonta palvelee arkisin numerossa 0295 024 880.

Apua tarjoavat myös Suomen Yrittäjät aluejärjestöineen sekä Suomen Yrityskummit.  Henkilökohtaisen taloustilanteen haasteisiin saa apua Lohjan talous- ja velkaneuvonnasta, johon voi ottaa yhteyttä niin pienissä kuin suurissa kysymyksissä. Maksujärjestelyä voi hakea tilapäisten maksuvaikeuksien vuoksi. Jos oma jaksaminen huolettaa, niin valtakunnallinen Mieli Ry:n kriisipuhelin päivystää viikon jokaisena päivänä 24 tuntia vuorokaudessa numerossa 09 2525 0111. Kriisipuhelimeen voi soittaa nimettömästi ja luottamuksellisesti.

Yrityskummit

Yrityskummi on hyödyllinen kumppani yrittäjälle myös silloin, kun yritys on joutunut uuteen tilanteeseen, jossa voi olla haasteita ja tarve muuttaa yrityksen toimintaa. Yrityskummi on kokenut yrittäjä, yritysjohtaja tai liike-elämän asiantuntija, joka tukee ja ohjaa yrittäjää vapaaehtoispohjalta. Palvelu on yrittäjälle maksutonta. Länsi-Uudenmaan alueella mentorointipalveluja tarjoavia aktiivisia yrityskummeja on yli 20. Lohjan kaupunki tukee muiden tahojen ohella Suomen Yrityskummien toimintaa ja se täydentää hyvin YritysLohjan omien neuvojien palveluja. Yrittäjä voi hakea itselleen yrityskummia yrityskummit.fi -sivuston kautta.

Yrityssaneeraus vai konkurssi

Yrityssaneeraus on tuomioistuimen hyväksymä menettely, jonka tarkoituksena on yritystoiminnan tervehdyttäminen niissä tapauksissa, joissa ylivelkaantuneen yrityksen toiminta on jatkamiskelpoista. Yrityssaneeraukseen hakeutuminen on yleensä vaihtoehto konkurssille. Yrityssaneeraus on kokonaisratkaisu ja se sisältää mm. yrityksen velkojen uudelleenjärjestelyn ja usein myös omaisuuden realisointeja sekä tulevan voitonjaon rajoituksia. Yrityksen suoritettua saneerausohjelman mukaiset maksut velkojille ja muutkin määrätyt velvoitteet täytettyään, saneeraus päättyy ja yrityksen toiminta jatkuu normaalisti. Yritys hakeutuu yrityssaneeraukseen yleensä kassavirtaongelmien ja rahoitusvaikeuksien synnyttämän tilanteen vuoksi. Saneerausprosessi kestää usein 5–10 vuotta. Saneerausohjelmaehdotuksen laatiminen ja hyväksytyn ohjelman valvominen maksaa ja se on hyvä ottaa huomioon lähdettäessä hakemaan saneerausta.

Konkurssissa pysyvästi maksukyvyttömän yrityksen omaisuus muutetaan rahaksi, joka jaetaan yrityksen velkojille. Velkojien maksunsaantijärjestyksestä on säädetty lailla. Yrityksen voi hakea konkurssiin velkoja tai veloissa oleva yritys itse. Konkurssihakemus tehdään kirjallisesti käräjäoikeudelle. Tuomioistuin päättää konkurssimenettelyn aloittamisesta. Konkurssin alkaessa velallinen menettää määräysvallan omaisuuteensa ja tuomioistuimen määräämä pesänhoitaja alkaa vastata konkurssiin menneen yrityksen omaisuudesta ja hallinnosta. Mikäli konkurssipesän vapaat varat eivät riitä prosessin läpiviemiseen, voi pesänhoitaja esittää konkurssin raukeamista varojen puutteessa. Lisätietoja ja ohjeita konkurssimenettelyyn liittyen löytyy esimerkiksi konkurssiasiamies.fi – sivustolta.

Mahdolliseen konkurssiin johtava kehityskulku on hyvä tunnistaa ja ennakoida ajoissa, jotta yrittäjän oma henkilökohtainen talous saadaan pidettyä hallinnassa. Konkurssi on yhden yrityksen loppu, mutta se voi olla myös uuden yritystoiminnan mahdollistava alku yrittäjälle.