Yrityksen arvon määrittäminen 

Arvonmäärittelemiseen käytetään yleisesti kahta eri tapaa; yrityksen tuottoarvo sekä yrityksen velattoman omaisuuden arvo eli substanssiarvo. Tuottoarvo perustuu siihen, kuinka paljon yritys tulee tuottamaan uudelle omistajalle tulevaisuudessa. Tulevaisuutta arvioidaan tuloslaskelmien perusteella esimerkiksi 3-5 vuoden ajalta. Tällä saadaan määriteltyä yrityksen arvo. On ostajan kannalta tärkeätä, että tuottoarvo lasketaan tulevaisuuden luvuilla, koska ostaja ostaa tulevaisuutta.

Substanssiarvo on usein yrityksen minimihinta. Helpoin tapa sen laskemiseen on vähentää taseen viimeisestä luvusta kaikki velat. Lopputuloksena on yrityksen substanssiarvo. Tasetta voi tarkastella myös toisella tapaa substanssiarvon määrittelemiseksi. Yrityksen omapääoma lisättynä varauksilla pitäisi olla suunnielleen sama kuin äsken mainittu vähennyslaskun tulos. Lyhyesti substanssiarvo siis tarkoittaa yrityksessä olevaa omaa, velattoman varallisuuden määrää.

Hinta riippuu monesta tekijästä; kaupan toteutustavasta, yrityksen tuotosta, varallisuudesta, tulevaisuuden näkymistä, sen hetkisestä kunnosta, sijainnista, tarvittavista muutoksista, toimialasta, rahoitusjärjestelyistä ja ostajasta. Oikea hinta on se, johon kaupan osapuolet ja rahoittaja ovat tyytyväisiä.

Yrityksen arvonmääritys kannattaa teettää vain sellaisella ammattilaisella, joka tekee yrityskauppoja käytännössä. Heillä on oikea tietämys, tuntemus ja kokemus, mitä yrityksestä vois kauppatilanteessa saada tai mitä siitä kannattaisi maksaa. YritysLohjan asiantuntijalistalta löytyy tähänkin sopivia asiantuntijoita.