Yritysmuoto

 • selvitä sinulle sopivin yritysmuoto
 • ota huomioon myös yritysoston/liiketoimintakaupan mahdollisuus ja tarkasta myytävänä olevat yritykset

Liiketoimintasuunnitelma

 • kirjallinen liiketoimintasuunnitelma
 • tarvittavat laskelmat

Kannattavuuslaskelma

 • kiinteät kulut
 • muuttuvat kulut
 • oma ansio
 • kateprosentti
 • kannattavuuden kriittinen piste (= myynnin määrä, jolla kaikki kustannukset saadaan katettua, mutta yritys ei tuota voittoa eikä tappiota)

Markkinoiden selvittäminen

 • kysyntä
 • kilpailutilanne ja kilpailijat
 • hintataso
 • tavaran/palvelun ainutkertaisuus verrattuna kilpailijoihin
 • mainonta ja markkinointi

Starttiraha

 • starttirahahakemus TE-toimistolle
 • verovelkatodistus
 • liiketoimintasuunnitelma ja laskelmat
 • viimeistään tässä kohtaa yhteys oma alueesi Uusyrityskeskukseen (suositeltavaa jo kohdassa yksi)

Rahoitus

 • rahan tarve (investoinnit/käyttöpääoma)
 • omarahoitus
 • pankki, Finnvera, muu ulkopuolinen sijoittaja
 • tukimahdollisuudet
 • takaukset

Sopimukset

 • perustamissopimukset (pakolliset)
 • muut perustamiseen liittyvät sopimukset (esimerkiksi osakassopimus, jäsensopimus)
 • muut tarvittavat sopimukset (liikehuoneiston vuokrasopimus, sopimus tavaratoimituksista, leasing-sopimus, työsopimus)
 • lue sopimus aina ennen allekirjoittamista ja selvitä tarkkaan, mihin sitoudut

Rekisteröinti kaupparekisteriin

 • ei ennen starttirahapäätöstä
 • oy:n mahdollinen osakepääoma on maksettava yrityksen tilille ennen rekisteröimistä

Viranomaisluvat

 • ilmoitus- tai rekisteröintivelvollisuus
 • luvanvaraisuus

Toimitilat

 • vuokra vai omistus
 • sijainti, sijainti ja vielä kerran sijainti
 • soveltuvuus ja tilaan liittyvät mahdolliset viranomaistarkastukset

Rahaliikenne

 • tilin avaus
 • maksupääte
 • laskupohjat

Kirjanpito

 • yhdenkertainen kirjanpito
 • kahdenkertainen kirjanpito
 • ellet itse ole kirjanpidon ammattilainen, osta palvelu tilitoimistolta!

Verotus

 • ilmoittautuminen arvonlisäverorekisteriin
 • ilmoittautuminen ennakkoperintärekisteriin
 • ennakkoveron hakeminen

Vakuutukset

 • potilasvakuutus, ympäristövahinko-, työnantaja ja liikennevakuutus (pakollinen)
 • YEL: yrittäjän sosiaaliturvan perusta
 • tapaturmavakuutus (ei pakollinen, mutta suositeltava)
 • vastuu- ja oikeusturvavakuutukset
 • omaisuusvakuutukset
 • muut vakuutukset
 • tarjoukset eri vakuutusyhtiöiltä

Työttömyysturva

 • palkansaajan työttömyyskassasta yrittäjäkassaan mahdollisimman pian yritystoiminnan aloittamisen jälkeen (viimeistään kolmen kuukauden kuluessa yritystoiminnan aloittamisesta, jotta turva pysyy voimassa katkeamattomana)
 • Yrittäjäkassa (www.yrittajakassa.fi )

Henkilöstö

 • ilmoittautuminen työnantajarekisteriin, kun kaksi työntekijää jolle maksetaan palkkaa
 • velvoitteet (työehtosopimukset, työsopimuslaki, työaikalaki, vuosilomalaki jne.)
 • kustannus yritykselle (palkka + sivukulut)
 • tutki palkkatukimahdollisuudet

Asiantuntijatapaamiset

 • yritysneuvojat, pankit, vakuutusyhtiöt, tilitoimisto, verohallinto ym.

Yrittäjän tukiverkosto

 • omat verkostosi
 • yrittäjäverkostot, yrittäjäjärjestöt, elinkeinoelämän ja työnantajien järjestöt
 • taloushuolissa muista ajoissa:

WWW.YRITTÄJÄNTALOUSAPU.FI

Lähde: Suomen Uusyrityskeskuksen perustamisopas