Ympäristö ja laki -ajankohtaispäivä 14.5.2024

Yritysvastuu EU-lainsäädännössä

ti 14.05.2024

 klo 14:00

Lohjan kaupungintalo Monkola, Karstuntie 4

Ilmoittaudu mukaan

Ilmoittaudu mukaan!

Mitä: Ympäristö ja laki -ajankohtaispäivä, teemana yritysvastuu

Milloin: tiistaina 14.5.2023 klo 14-16

Missä: Lohjan kaupungintalo Monkola, Karstuntie 4, Lohja (ei mahdollisuutta etäosallistumiseen)

EU:n valmisteilla oleva yritysvastuudirektiivi tulee vaikuttamaan laajasti yrityskenttään – myös pienten ja keskisuurten yritysten on syytä olla hereillä. Lisäksi kestävyysraportointidirektiivi tuo uusia velvoitteita yrityksille.

Länsi-Uudenmaan ympäristöklusterin tilaisuus tiistaina 14. toukokuuta Lohjalla tarjoaa ajankohtaisen tietoiskun aiheesta yritysten edustajille ja kaikille kiinnostuneille. 

Ilmoittaudu tilaisuuteen 6.5. mennessä.

Länsi-Uudenmaan ympäristöklusteri järjestää vuosittain erityisesti yrityksille ja yrittäjille suunnatun avoimen ympäristölainsäädännön ajankohtaispäivän. Tämän vuoden tilaisuuden teema on EU:n yritysvastuulainsäädäntö.

EU-tason yritysvastuusääntelyn tavoitteena on edistää ihmisoikeuksien kunnioittamista ja siirtymää kohti hiilineutraalia taloutta. Lisäksi tavoitteena on luoda yhtenäinen toimintaympäristö ja vaatimukset EU-alueella toimiville yrityksille. Vaikka yritysvastuudirektiivi ei suoraan koskisi kaikkia yrityksiä, hankintaketjujen välityksellä se vaikuttaisi laajasti myös pk-yrityksiin. Kestävyysraportointidirektiivi tuo uusia vaatimuksia yritysten vastuullisuusraportointiin.

Ajankohtaispäivässä kuullaan, miksi jokaisen yrityksen tulisi ottaa vastuullisuuskysymykset haltuun. EU-asiantuntija Hanna Rinta-Erkkilä Business Finlandilta kertoo yritysvastuun muutoksista, kestävyysraportointidirektiivistä ja yritysten roolista siinä. Rinta-Erkkilä toimii Business Finlandin kansallisessa EU-rahoitusneuvonnassa. Lisäksi hän on perehtynyt yritysvastuullisuuden muutokseen, erityisesti kestävyysraportoinnin osalta.

Palvelupäällikkö Tuomas Korkiakangas Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Yrityspalvelut-yksiköstä kertoo yritysvastuutyöstä organisaatiossaan. Korkiakangas pyrkii työssään löytämään uusia kiertotalouden ja ympäristövastuutyön ratkaisuja asiakkailleen, sekä löytämään uusia yhteistyömahdollisuuksia organisaatioiden parista.

Tilaisuuden ohjelmaan saattaa tulla vielä muutoksia tai täydennyksiä. Tilaisuus on maksuton ja sisältää pienen tarjoilun.