Oppaita ja linkkejä

Täältä löydät hyödyllisiä oppaita ja linkkejä yrittämiseen liittyen niin aloittaville kuin jo toimiville tai kasvua hakeville yrityksille. Pyrimme päivittämään säännöllisesti ulkoisten sivustojen linkkejä aktiivisiksi.

Kasvu ja kansainvälistyminen 

Testaa yrityksesi valmius kansainvälistymistestillä

Kansainvälistymistesti auttaa tunnistamaan yrityksen kansainvälistymiseen liittyvät vahvuudet ja kehitystarpeet. Testi on jaettu eri osa-alueisiin ja tukee monipuolisesti kansainvälistymisen suunnittelua.

https://oma.yrityssuomi.fi/kansainvalistymistesti 

Kasvu ja kansainvälistyminen 

Team Finland

Suomessa toimivien pk-yritysten osuus maamme viennin kokonaisarvosta on vain noin 14 prosenttia. Kasvun edellytyksiä on paljon ja kansainvälistymiseen löytyy hyviä palveluita. Team Finlandin palvelut on suunniteltu vastaamaan erikokoisten, eri toimialoilla ja kansainvälistymisen eri vaiheissa olevien yritysten tarpeisiin. Team Finland -palvelut on luotu erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Verkoston kautta löytyy paikallisymmärrystä kohdemarkkinoista sekä oikeita kontakteja.

https://www.team-finland.fi/ 

Kasvu ja kansainvälistyminen 

Enterprise Europe Network

Hakeeko yrityksesi kansainvälisiä liikekumppaneita? Etsitkö alihankkijaa, edustajaa tai kumppania tuotekehitykseen? Tai etsitkö kumppania EU-rahoitushakuun? Maksuton Yrityskontaktipörssi tarjoaa mahdollisuuden etsiä kansainvälisiä teknologia-, liiketoiminta- ja tutkimusyhteistyökumppaneita yhdestä keskitetystä paikasta.

Enterprise Europe Networkin ylläpitämästä Yrityskontaktipörssistä voit hakea esimerkiksi myyntikanavia, franchising-partnereita, alihankintaa tai vaikkapa kartoittaa mahdollisuuksia yhteisyrityksen perustamiseen.

https://www.een.fi/yrityskontaktiporssi/

Kasvu ja kansainvälistyminen 

Kehittyville markkinoille?

Hyödynnä Matchmaking-hakutyökalut ja löydä uusia liikekumppaneita kehittyviltä markkinoilta. Tilaa hakuvahti ja saat uusimmat liikekumppanuusaloitteet tuoreeltaan sähköpostiisi.

https://finnpartnership.fi/fi/partnersearch/

Kasvu ja kansainvälistyminen 

Nopef

Nopef tukee pohjoismaisten pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) kansainvälistä kilpailukykyä tarjoamalla tukea pohjoismaisten ympäristö- ja kestävän kehityksen ratkaisujen demonstraatiohankkeisiin, laajentumiseen ja kasvuun maailmanmarkkinoilla.

Kasvu ja kansainvälistyminen 

Exhibition Explorer -rahoitus

Exhibition Explorer -rahoitus on avustusta osallistumiseen kansainvälisille, Suomen ulkopuolella järjestettäville B2B-messuille. Rahoitus on tarkoitettu pk- ja midcap-yrityksille, jotka haluavat kasvattaa omien tuotteidensa tai palveluidensa vientiä. Yritys voi osallistua messuilla yhteisosastolle tai omalle, erilliselle osastolleen.

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/explorer/exhibition-explorer 

Kasvu ja kansainvälistyminen 

Group Explorer -rahoituspalvelu

Group Explorer -rahoituspalvelu on tarkoitettu yritysryhmille yhteisten liiketoimintamahdollisuuksien selvittämiseen kansainvälisillä markkinoilla. Rahoitusta on haettavissa 4‒10 tukikelpoisen yrityksen ryhmälle, jolla on merkittävää kasvupotentiaalia omaava yhteinen tarjoama tai vahva halu selvittää yhdessä tunnistettua liiketoimintamahdollisuutta.

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/explorer/group-explorer 

Apua talousvaikeuksiin

Yrityksen haasteelliset taloustilanteet 

Yrittäjän talousapu on maksuton palvelu, joka tarjoaa luottamuksellista ja asiantuntevaa neuvontaa yrityksen talous- ja maksuvaikeuksissa. Tarjolla on puhelinpalvelu sekä henkilökohtaista tukea läheltä asuinpaikkaasi.

Valtakunnallinen puhelinneuvonta palvelee ma-pe numerossa 0295 024 880. Apua tarjoavat myös Suomen Yrittäjät aluejärjestöineen sekä Suomen Yrityskummit.  Henkilökohtaisen taloustilanteen haasteisiin saa apua Lohjan talous- ja velkaneuvonnasta, johon voi ottaa yhteyttä pienissä ja suurissa kysymyksissä.

https://www.ely-keskus.fi/web/yrittajan-talousapu/etusivu  https://oikeus.fi/talousjavelkaneuvonta/lansi-uudenmaanoikeusaputoimisto/fi/index.html https://oikeus.fi/talousjavelkaneuvonta/lansi-uudenmaanoikeusaputoimisto/fi/index.html https://www.yrityskummit.fi/fi/etusivu https://www.finnvera.fi/finnvera/uutishuone/artikkelit/yritys-suomen-talousapu-yrittajan-tukena-talousvaikeuksissahttps://www.suomi.fi/oppaat/yrityksen-talousvaikeudet

Apua talousvaikeuksiin

Yrityssaneeraus vai konkurssi

Yrityssaneeraus on menettely, jonka tarkoituksena on yritystoiminnan tervehdyttäminen niissä tapauksissa, joissa velallisen toiminta on jatkamiskelpoista. Yrityssaneerauksella pyritään kokonaisratkaisuun, eikä sitä ole tarkoitettu pelkästään velallisen velkojen järjestelyä tai velallisen omaisuuden realisointia varten.

Konkurssi on velkojan kaikkia velkoja koskeva maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisen omaisuus käytetään konkurssisaatavien maksuun. Konkurssihakemuksen voi tehdä joko velallinen tai velkoja. Konkurssimenettelyn aloittaminen edellyttää, että velallinen on maksukyvytön.

https://www.minilex.fi/a/yrityssaneeraus-ja-konkurssihttps://www.konkurssiasiamies.fi/fi/ https://www.konkurssiasiamies.fi/fi/index/konkurssijayrityssaneeraus/yrityssaneerausmenettely.htmlhttps://www.konkurssiasiamies.fi/fi/index/konkurssijayrityssaneeraus/shzygofik.htmlhttps://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/maksaminen-yritykset-ja-yhteisot/maksuvaikeudet/yrityssaneeraus-ja-konkurssi/https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/palvelut/konkurssi-jayrityssaneerausrekisteriote.htmlhttps://www.yrittajat.fi/tietopankki/verot-ja-talous/yrityksen-talousvaikeudet/yrityssaneeraus/https://www.yrittajat.fi/tietopankki/verot-ja-talous/yrityksen-talousvaikeudet/konkurssi/

Apua talousvaikeuksiin

Asiakkaan maksukäyttäytymisen seuranta

Asiakasyritysten tunnusluvut, maksukäyttäytyminen, maksuhäiriöt ja päättäjätiedot on usein hyödyllistä selvittää. Suomessa toimii useita kaupallisia asiakastietopalveluiden tarjoajia.

Maksukyvyttömyysrekisteri sisältää maksukyvyttömyystietoja konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä.

https://www.asiakastieto.fi/yritykset/https://www.bisnode.fi/yritykset/fi/kotimaiset/ https://www.intrum.fi/fi/yrityksille/palvelut-yrityksille/luottotietopalvelut/ https://maksukyvyttomyysrekisteri.om.fi/

Apua talousvaikeuksiin

Yritysten verovelkatiedot

Yritysten verovelkatiedot. Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voit tarkistaa tiedot yritysten ja elinkeinonharjoittajien sekä elinkeinotoimintaa harjoittavien kuolinpesien veroveloista ja ilmoituslaiminlyönneistä. Ilmoituslaiminlyönnillä tarkoitetaan oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen myöhästymistä tai sen antamatta jättämistä. Rekisterimerkintä ei ole pysyvä, vaan yritys poistetaan rekisteristä viipymättä sen jälkeen, kun suoritus tai oma-aloitteisten verojen veroilmoitus on saapunut Verohallinnolle.

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/maksaminen/maksuvaikeudet/verovelkarekisteri/

1 2 3 4 5