Oppaita ja linkkejä

Täältä löydät hyödyllisiä oppaita ja linkkejä yrittämiseen liittyen niin aloittaville kuin jo toimiville tai kasvua hakeville yrityksille. Pyrimme päivittämään säännöllisesti ulkoisten sivustojen linkkejä aktiivisiksi.

Rekrytointi ja koulutus

Työnantajan rekrytointipalvelut Lohjalla

Lohjalla toimivia uusien työntekijöiden etsintää helpottavia toimijoita ovat: TE-toimisto, Navigaattori –hanke, ammatillinen oppilaitos Luksia, Laurea AMK, sekä valtakunnallisten vuokratyöyritysten paikalliset toimistot. Lohjalla on järjestetty vuosittain Lohja Expo –rekrytointitapahtuma. Myös Luksia järjestää omia tapahtumia ja sen yhteydessä toimii myös oppisopimuskeskus. Oppisopimuksella voit kouluttaa hyvän uuden työntekijän tai monipuolistaa ja uudistaa nykyisen henkilöstösi osaamista. Mikäli oppisopimusopiskelijaksi valitaan työtön työnhakija, voi työnantaja saada työvoimahallinnon maksamaa palkkatukea. 

https://toimistot.te-palvelut.fi/lohja  https://www.navigaattori.eu/  https://www.luksia.fi/palvelut/palvelut-yrityksille/  https://www.laurea.fi/tyoelamapalvelut/   https://www.adecco.fi/ota-yhteytta/lohja/https://barona.fi/yhteystiedot/lohja  https://eezy.fi/toimipisteet/lohja/  

Rekrytointi ja koulutus

Yrittäjän oppisopimuskoulutus

Yrittäjän oppisopimuskoulutus voi sisältää tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamisen tai muuta ammatillista koulutusta. Koulutus tuo varmuutta yrittäjyyteen ja voi monipuolistaa yritystoimintaa. Yrittäjän oppisopimuskoulutuksessa yrittäjä kouluttautuu arkityössä omassa yrityksessä. 
Oppisopimuskoulutuksen järjestäjiä Lohjalla ovat:

https://www.luksia.fi/palvelut/palvelut-yrityksille/ http://www.kannelopisto.fihttp://www.kisakallio.fi

Yrityksen vastuullisuus

Yrityksen vastuullisuus

Olethan huomioinut omassa yritystoiminnassasi vastuullisuuden eri muodot. Jo pienikin yritys voi tehdä vastuullisia tekoja omassa toiminnassaan. Mietitään vaikka mistä omat myytävät tuotteet ostetaan, minkälaisia materiaaleja käytettään, miten neuvotaan kuluttajaa hävittämään tuote sen elinkaaren päässä, jne. On hyvä myös pysähtyä miettimään taloudellista kannattavuutta, kilpailua, sekä kartoittaa yrittäjän omaa osaamista. Nämä kaikki ovat osa yrityksen vastuullisuutta. Yrityksen asiakkaiden lisäksi myös suuremmat liiketoimintakumppanit voivat edellyttää alihankintasuhteessa toimivalta yritykseltä vastuullisuuteen liittyviä toimenpiteitä ja tuotteen tai palvelun kehittämistä vastuulliseksi.

https://yrityshyva10.fi/toivotee-2/kestavankehityksentuki/

Yrityksen vastuullisuus

Tuottajavastuu

Tiettyjen tuotteiden valmistajat, maahantuojat ja etämyyjät sekä pakkaajat vastaavat tuotteidensa jätehuollosta. Tämän ansiosta kierrättäminen on tehokasta ja helppoa.​

https://www.ely-keskus.fi/web/tuottajavastuu

Yrityksen vastuullisuus

Yrityksen hiilijalanjäljen laskenta

Kierrätyskeskuksen laatimasta Hiilijalanjälkilaskennan perusteet -oppaasta on julkaistu päivitetty versio syyskuussa 2023. Oppaassa käydään käytännönläheisesti läpi keskeisimpiä asioita.

https://www.kierratyskeskus.fi/palvelut_yrityksille/hiilijalanjalki-_ja_kiertotalouslaskenta/lataa_opas_hiilijalanjalkilaskennan_perusteet 

Yrityksen hiilijalanjäljen alustavaan kartoitukseen löytyy maksuttomia työkaluja
https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Kiertotalous/Laskurit/YHiilari
https://co2calc.visitfinland.fi/

Myös maksullisia palveluntarjoajia löytyy markkinoilta. Laskenta tukee yrityksen ilmastovaikutusten hallintaa. Esimerkiksi Asiakastiedon uudella CO2-laskurilla selvität yrityksenne liiketoiminnasta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt helposti, nopeasti ja kustannustehokkaasti. CO2-laskuri perustuu kansainväliseen GHG-protokollaan ja kattavaan päästötietokantaan.
https://www.asiakastieto.fi/web/fi/palvelut-yrityksille/esg-ja-vastuullisuus/esg

Aineettomat oikeudet (IPR)

Aineettomat oikeudet

Aineettomista oikeuksista käytetään usein lyhennettä IPR, joka tulee englanninkielisistä sanoista Intellectual Property Rights. Mieti tarkkaan jo ennakkoon, miten suojaat yrityksesi tuotteet, palvelut ja keksinnöt

https://uusyrityskeskus.fi/yrityksen-suunnittelu/aineettomat-oikeudet-eli-ipr/ https://www.prh.fi/fi/tavaramerkit.html https://www.prh.fi/fi/mallioikeudet.html https://www.prh.fi/fi/patentit.html https://www.prh.fi/fi/hyodyllisyysmallit.htmlhttps://www.prh.fi/fi/tekijanoikeudet.html

Aineettomat oikeudet (IPR)

IPR-tietoa pk-yrityksille

Teollisoikeuksilla (patentti, hyödyllisyysmalli, tavaramerkki ja mallisuoja) suojataan, hallitaan ja kaupallistetaan kehitystyön tuloksia. Niillä on oikeusvaikutus (kielto-oikeus), joka antaa mahdollisuuden sekä kieltää että antaa käyttölupa (lisenssi) oikeuksien kohteen (esim. teknologia, tuotemerkki, muotoilu) kaupalliseen hyödyntämiseen.

https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta/palvelut/prh_koulutuspalvelut/ipr-tietoa_pk-yrityksille.html https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta/ajankohtaista/julkaisut/verkko-oppaat.html 

Tietoturva ja tietosuojaTietoturva ja tietosuoja

Kyberturvallisuuskeskus

Kansallinen koordinointikeskus lisää tietoisuutta kyberturvallisuuteen liittyvistä haasteista ja ratkaisuista. Koordinointikeskukselta on haettavissa myös rahoitustukea erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten tutkimuksen ja tuotekehityksen edistämiseen sekä uusien kyberturvallisuusratkaisuiden käyttöönottoon. Rahoitustuella vahvistetaan ensisijaisesti pk-yritysten omia valmiuksia sekä Suomen kansallista kapasiteettia ja infrastruktuuria kyberhyökkäyksiltä suojautumiseen.

https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/toimintamme/saantely-ja-valvonta https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ohjeet https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/ohjeet-ja-oppaat/ohjeet-ja-oppaat-organisaatioille-ja-yrityksille

Tietoturva ja tietosuoja

Tietosuoja

Henkilötietojen käsittely tarkoittaa esimerkiksi henkilötietojen/asiakastietojen keräämistä, säilyttämistä, käyttöä, siirtämistä ja luovuttamista. Kaikki henkilötietoihin kohdistuvat toimenpiteet henkilötietojen käsittelyn suunnittelusta henkilötietojen poistamiseen ovat henkilötietojen käsittelyä.

https://tietosuoja.fi/etusivuhttps://tietosuoja.fi/henkilotietojen-kasittely https://tietosuoja.fi/gdprhttps://tietosuoja.fi/documents/6927448/9666681/Mit%C3%A4+tietosuoja-asetus+tarkoittaa+pk-yritykselle/ca51f510-b67d-499e-82fe-2337d9fdf62f/Mit%C3%A4+tietosuoja-asetus+tarkoittaa+pk-yritykselle.pdf

1 2 3 4 5