Skede 2:

Affärsplan

Affärsplanen är en av företagets viktigaste handlingar – en kompass och ett ledningsverktyg.

Bra affärsplan utvecklas med företaget

Affärsplanen är en av företagets viktigaste handlingar – en kompass och ett ledningsverktyg. Affärsplanen är inte en oföränderlig handling, utan det är bra att återvända till den också senare. Det lönar också sig att uppdatera affärsplanen. Affärsplanen utvecklas med företaget. I huvudsak behöver du affärsplanen för dig själv för att du på ett strukturerat sätt ska kunna få dina tankar på pappret. Då är tankarna lättare att uppfatta. Om du söker en finansiering för ditt företags inledningsskede kommer du att behöva affärsplanen. Affärsplanen är även en väsentlig en del av startpengsansökan.

Det är väsentligt att affärsplanen innehåller de centrala uppgifterna om företaget och dess verksamhet, ditt kunnande och dina framtidsplaner, produkter och tjänster och ditt kundsegment. Affärsplanen ger en utomstående på ett smidigt sätt en uppfattning om företagets lönsamhet och framtidsutsikter.

I tjänsten Företagstolken och på Nyföretagarcentralerna i Finlands webbplats hittar du rikligt med olika slags plan- och kalkylmodeller.