Skede 1:

Affärsidé

När du startar ett företag spelar en affärsidé en väsentlig roll. Om du inte är helt säker på hur enkel din affärsidé är att förverkliga och du vill pröva på det, kan du skicka våra företagsrådgivare din preliminära idé så att de kan bekanta sig med den.

Det lönar sig att börja fundera på affärsidén genom att försöka svara på sådana grundläggande frågor som vad du säljer, åt vem du säljer och hur du säljer. Det är också bra att du definierar vad som är efterfrågan för produkten eller tjänsten, vad som är konkurrensläget eller vad som är prisnivån. Det lönar sig att samla rikligt med information om den kommande marknaden för ett företag som ska startas. Bedöma också hur mycket du är redo att sälja och marknadsföra ditt företags produkter eller tjänster. Samla in bakgrundsinformation om konkurrenter. Sätt dig också i skorna på kunderna och fundera på deras behov.

I detta skede är det också bra att fundera på vad som skulle vara den vettigaste företagsverksamhetsformen för att förverkliga din idé. En firma är ofta ett bra val för enskilda företagare som säljer sitt kunnande åt sina kunder. Ett aktiebolag tillämpar sig till exempel för de företag som siktar på tillväxt och sysselsättning. Att verka som lättföretagare är för sin del det lättaste sättet att inleda sin karriär som företagare. Det lönar sig att prata med en företagsrådgivare om olikheter och fördelar hos företagsformer.

Vänligen reda ut om du behöver några myndighetstillstånd för att inleda företagsverksamheten. Om du inte är säker på ärendet kan du kontrollera det på Nyföretagarcentralerna i Finlands webbplats.

Tillstånd för företag

Om du ännu inte är helt säker på hur enkel din affärsidé är att förverkliga och du vill pröva på den, kan du skicka våra företagsrådgivare din preliminära idé så att de kan bekanta sig med den. De kan ge deras preliminära bedömning och färdanvisningar för att planera fortsättningen.